להשכרה: כיתות ומשרדים לפי ימים ושעות

2 כיתות לימוד ו-2 משרדים