הפרופיל של המרצה בנג׳י בר איתן צוות מוביל בכפר סטודנטים

בנג׳י בר איתן צוות מוביל בכפר סטודנטים
1 projects posted 0 מרצים שהתקבלו
פעיל מאז: 13/11/2021

טלפון- 0535305156

רשימת הזמנות להרצאות