הפרופיל של המרצה שלי גליקליך-פוקס ראש תחום בדיקות חשבונאיות, ביקורת חקירתית ופנימית ובדיקות שכר

שלי גליקליך-פוקס ראש תחום בדיקות חשבונאיות, ביקורת חקירתית ופנימית ובדיקות שכר
0 שנות נסיון 0 הרצאות חינם שבוצעו
₪0 earned

(0) הרצאות חינם שבוצעו

  • טרם התפרסמו הצעות