.

  • Bid1
  • תקציב ₪1
  • הצעות - ₪100
  • מיקום תל אביב

התפרסם ב-12/05/2024

פעיל

תיאור ההזמנה להרצאה

בית קוסאר- מרכז קהילתי קטן לתושבים ותיקים פעילים וצלולים. 

המרכז ממוקם ברמת החייל, ת"א. 

אני מחפש תכנים חדשים ומעניינים להרצאות של כ-75 דק' (בהתנדבות). 

Employer Information

רון דגן מרכז קהילתי לתושבים ותיקים 1 הזמנה(ות) להרצאה שפורסמו 0 מרצים שהתקבלו
רשום מאז: 12/05/2024
1 מרצים שפנו למוסד

אוריאל גבאי

מרצה בהיסטוריה יהודית בליווי מצגת עשירה בתוכן מקורי

פתח תקווה

2 שנות נסיון

0 הרצאה/ות שבוצעו

₪100

ב-4 ימים

ההרצאה מלווה במצגת , כך שצריך לדאוג למקרן ומסך פעילים, ולמחשב שמתחבר אליהם , ההרצאה בהתנדבות ,, חוץ מהוצאות דלק